Uw werknemer actief betrokken bij verzuim en re-integratie na ziekte

RegiePoort is geen traditioneel verzuimsysteem. Het is een ‘re-integratie activerend’ verzuimsysteem. Een groot verschil. Anders dan gangbare verzuimsystemen vervangt RegiePoort de ziekmelding door een verzoek tot loondoorbetaling. Meldt uw zieke werknemer zich af via RegiePoort? Dan werkt deze vanaf dag één actief mee aan de eigen verzuimaanpak en re integratie na ziekte. Een billijke tegenprestatie voor loondoorbetaling.

En een effectieve benadering om vanuit verzuim weer te re-integreren naar werk.

Doelmatige informatieverstrekking

Onderdeel van RegiePoort is tevens kennisoverdracht over de Wet Poortwachter aan werkgever én werknemer. Beide partijen beschikken hierdoor over dezelfde heldere en begrijpelijke informatie. Dit komt de re-integratie ten goede.

Daarom een ‘verzoek tot loondoorbetaling’

Ziek melden betekent niet automatisch dat uw werknemer voldoet aan de Wet Poortwachter. Dus heeft hij of zij ook niet automatisch recht op loon. Er ligt immers een arbeidscontract. En daarin staat dat er werk wordt verricht in ruil voor loon. RegiePoort legt daarom de eerste stap bij uw werknemer. Dit door een verzoek tot loondoorbetaling in te dienen. Als werkgever verklaart u daarmee niet formeel dat u loon doorbetaalt op basis van een ziekte of gebrek. Maar wél dat dat u samen met uw werknemer gaat werken aan de verzuimaanpak en re-integratie naar passend werk. Dat kan gaan om de eigen baan. Maar ook om vervangend werk binnen of buiten uw organisatie. Precies zoals de Wet Poortwachter het voorschrijft.