Omdat ook wij de effecten van de Corona-maatregelen in de dagelijkse praktijk voorbij zien komen in de vorm van een verhoogd aantal meldingen in het verzuimsysteem, voelen wij de behoefte om door ons verzamelde informatie te delen, zodat er door jullie in deze ook bewuste keuzes gemaakt kunnen worden.

Wat zien wij?

Het aantal meldingen in het verzuimsysteem neemt toe. En als wij met de mensen bellen, is er overwegend sprake van mensen die als gevolg van de Corona-maatregelen worden verzocht thuis te blijven. Bijvoorbeeld omdat ze niezen, neusverkouden zijn, hoesten of andere milde klachten hebben.

De vraag die wij standaard stellen is: “Als de situatie niet zo uitzonderlijk zou zijn/Als je niet naar huis gestuurd zou zijn/Als het advies van het RIVM er niet zou zijn geweest, zou je dan ook thuis gebleven zijn?”

En omdat het antwoord nu overwegend ‘nee’ is, is de uitkomst van het gesprek met de casemanager dan eigenlijk altijd dat het loondoorbetalingsverzoek (op basis van ziekte of gebrek) niet wordt geaccepteerd.

Simpelweg omdat het niet voldoet aan de criteria voor een dergelijke loondoorbetaling als gevolg van arbeidsverzuim door ziekte.

Waarom is dit een aandachtspunt?

Nu zou de gedachte op kunnen komen dat het in financieel opzicht wel goed zou zijn om de kosten van deze inactiviteit af te wentelen op de verzuimverzekering, maar daar hebben wij (en de door ons benaderde verzekeraars) toch de nodige bedenkingen bij.

En niet vanwege het financiële voordeel op de korte termijn, maar gelet op de effecten op de iets langere termijn:

Deze meldingen hebben invloed op de verzuimcijfers, deze stijgen namelijk ten aanzien van frequentie en verzuimduur.

Het verzuimpercentage over 2020 wordt hierdoor bepaald, en daarmee ook de uiteindelijke premie van de verzuimverzekering. Daarmee zou een dergelijke ‘Corona-aanpak’ dus een ingrijpend effect op de langere termijn hebben en financieel ingrijpender kunnen zijn dan waar u nu aan denkt.

Wij hebben daarom ook overleg gehad met de verzekeraars waar wij mee te maken hebben, en zij bevestigen onze conclusies:

Situaties zoals deze nu als gevolg van de bijzondere maatregelen ontstaan, en waarbij er normaliter geen sprake zou zijn van arbeidsverzuim als gevolg van ziekte of gebrek, vallen niet onder de verzuimverzekering en dienen dus op een andere manier te worden ‘geregeld’ in financieel opzicht.

Als er sprake is van verminderde opdrachtenstroom als gevolg van de Corona maatregelen, kunt u een beroep doen op de NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Website Rijksoverheid (klik voor meer informatie op Website Rijksoverheid).

Daar staat beschreven wie wanneer in aanmerking komt. Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen, maar er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. U kunt het beste deze website in de gaten houden.

Wat dan wel?

Belangrijk is om bij het nemen van deze maatregelen te kijken naar de wijze van financiering die hierbij past. En niet onbelangrijk: zijn er misschien andere mogelijkheden om de risico’s te verminderen voor mens en organisatie:

  • Is het misschien een optie om in kleinere ‘ploegjes’ te werken, zodat er meer ruimte is op de werkplek om afstand te nemen?
  • Let op ‘verzamelplekken’ van medewerkers, zoals een kantine. Sluit deze of beperk te toestroom door middel van tijdslots waarin pauzes genomen kunnen worden.
  • En als mensen niet thuis kunnen werken, onderzoek dan of er in de cao-bepalingen staan met betrekking tot omgaan met calamiteiten. Ook kan het zijn dat er vanuit de organisatie verzekeringen zijn afgesloten met betrekking tot calamiteiten waar de huidige omstandigheden en noodzakelijke maatregelen onder zouden kunnen vallen.

Natuurlijk blijft het mogelijk om met ons te sparren over jullie situatie als daar behoefte aan bestaat.
Deze bijzondere situatie vraagt om bijzondere maatregelen en een maatwerkaanpak en daar dragen wij graag aan bij.

Wij hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een adequate ‘Corona-aanpak’ binnen jullie organisatie en werkomgeving.