Ziekteverzuim verlagen, kosten besparen

Zieke medewerkers? Daar zit u als werkgever niet op te wachten. Maar gebeurt het toch, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over doorbetaling bij ziekte. En over alle wettelijk verplichte stappen. Dit om te voorkomen dat u onnodige kosten maakt. RegiePoort biedt de oplossing. Met dit webbased verzuimsysteem kiest u ervoor om actief uw verzuim te verlagen. RegiePoort betrekt uw werknemers nauw bij de eigen re-integratie. Met als doel: een snelle terugkeer naar passend werk. Kortom, effectiviteit door activiteit.

Gestructureerde verzuimbegeleiding

Veel werkgevers worstelen met verzuimbegeleiding, re-integratie, arbeidsmobiliteit en de Wet Poortwachter. In plaats van ziekteverzuim verlagen wordt het ziekteverzuim vaak onnodig verlengd. Waardoor u als werkgever onnodig veel kosten maakt. RegiePoort biedt uitkomst. Vanaf dag één dat uw werknemer zich ziek meldt, treedt een strikt meld- en monitoringprotocol in werking. Een kwestie van gestructureerde verzuimbegeleiding. Ook worden op vaste momenten diverse verplichte stappen voor u ondernomen volgens de Wet Poortwachter. Met RegiePoort blijft u altijd op de hoogte van uw ziektecases en uw wettelijke verplichtingen. Bovendien krijgt u voortdurend advies. Zo weet u zeker dat u geen subsidies en fiscale voordelen misloopt.