Over RegiePoort voor werknemer

Niemand meldt zich graag ziek. Maar het kan helaas gebeuren. Dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over uw loondoorbetaling. En over wettelijk verplichte stappen. Dit doet u in RegiePoort.

Ziek? En dan?

Bent u niet in staat om te werken? Dan moet u dit in RegiePoort direct melden aan uw bedrijf. Daarna houden uw bedrijf en u regelmatig contact via RegiePoort. Dit om snel en verantwoord weer aan het werk te kunnen. Meteen in het begin moet u vragenlijsten invullen over uw situatie. Dat zal nog vaker gebeuren als u langer ziek blijft. Totdat u óf uw huidige werk weer kunt oppakken óf vervangend werk kunt doen.

Ziekmelding heet nu ‘verzoek tot loondoorbetaling’

Doorgeven dat u ziek bent, betekent niet automatisch dat u recht houdt op loon. U hebt immers een arbeidscontract getekend bij uw bedrijf. En daarin staat dat u werkt in ruil voor loon. Daarom moet u eerst in RegiePoort een verzoek indienen voor loondoorbetaling (LDB). Dit is nodig om uw situatie in beeld te brengen. En om met uw bedrijf te blijven overleggen over uw terugkeer naar passend werk.

Handig en gemakkelijk

RegiePoort is zo ontwikkeld dat iedereen ermee overweg kan. Dus ook mensen die moeite hebben met ingewikkelde taal en met computers. Komt u er toch niet uit? Dan kunt u via uw bedrijf hulp aanvragen van een ‘buddy’. Deze helpt u met het inloggen en invullen van de vragenlijsten. Ook neemt de buddy alle vervolgstappen en -afspraken met u door. Voor niet-Nederlandstalige medewerkers zijn de vragenlijsten beschikbaar in diverse talen. Om met RegiePoort te werken, hebt u een mobiele telefoon, een PC en een e-mailadres nodig.

Gebruiksvriendelijk

RegiePoort is zo ontwikkeld dat iedereen ermee overweg kan. Dus ook werknemers die laag opgeleid en digitaal ongeletterd zijn. Voor hen biedt RegiePoort hulp in de vorm van buddy’s. (U mag ook zelf een buddy aanwijzen, bijvoorbeeld uit uw eigen organisatie.) Voor niet-Nederlandstalige werknemers zijn de LDB-vragenlijsten beschikbaar in diverse talen.