Over RegiePoort voor werkgever

Zieke medewerkers? Het kan helaas gebeuren. Dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de wettelijk verplichte stappen en loondoorbetaling. Dit om te voorkomen dat u onnodige kosten maakt. RegiePoort is hiervoor het ideale systeem.

Effectiviteit door activiteit

RegiePoort is geen gewoon verzuimregistratiesysteem. Het is een ‘re-integratie activerend’ verzuimsysteem. Een essentieel verschil. RegiePoort is ontwikkeld vanuit de kerngedachte van de Wet Poortwachter: werkgever én werknemer doen samen alles om weer aan de slag te kunnen.

Het systeem vervangt de ziekmelding door een ‘verzoek tot loondoorbetaling’ (LDB). En vanaf dag één werkt uw zieke werknemer actief mee aan de eigen verzuimaanpak. Een effectieve strategie om snel weer aan het werk te gaan. Hetzij in de huidige functie, hetzij via vervangend werk.

Ontwikkeld vanuit de praktijk

Veel werkgevers worstelen met verzuimbegeleiding, re-integratie, arbeidsmobiliteit en de Wet Poortwachter (https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter). Hierdoor duurt ziekteverzuim vaak onnodig lang. Waardoor u als werkgever onnodig veel kosten maakt. RegiePoort biedt de oplossing. Zodra uw medewerker een LDB-verzoek indient, start een strikt meld- en monitoringprotocol. En op vaste momenten worden diverse acties voor u ondernomen volgens de Wet Poortwachter. Met RegiePoort blijft u altijd op de hoogte van uw ziektecase(s) én uw wettelijke verplichtingen. En u krijgt continu advies: zo loopt u geen subsidies en fiscale voordelen mis.

Gebruiksvriendelijk

RegiePoort is zo ontwikkeld dat iedereen ermee overweg kan. Dus ook werknemers die laag opgeleid en digitaal ongeletterd zijn. Voor hen biedt RegiePoort hulp in de vorm van buddy’s. (U mag ook zelf een buddy aanwijzen, bijvoorbeeld uit uw eigen organisatie.) Voor niet-Nederlandstalige werknemers zijn de LDB-vragenlijsten beschikbaar in diverse talen.