Over de Wet Poortwachter voor werknemers

Kunt u niet werken? Bijvoorbeeld door ziekte of een andere gezondheidsbeperking? Dan krijgt u automatisch te maken met de Wet Poortwachter.

De Wet Poortwachter zegt:

  • Dat uw bedrijf in principe uw loon moet doorbetalen.
  • Dat u en uw bedrijf vanaf dag één samen alles moeten doen om snel weer te kunnen werken.
  • Dat uw bedrijf hierdoor vanaf dag één verplicht is om u aangepast werk te bieden.

De wet en uw arbeidscontract

Doorgeven dat u ziek bent, betekent niet automatisch dat u voldoet aan de Wet Poortwachter. En dus ook niet dat u automatisch recht houdt op loon. U hebt immers een arbeidscontract getekend bij uw bedrijf. En daarin staat dat u werkt in ruil voor loon. Daarom moet u eerst in RegiePoort een verzoek indienen voor loondoorbetaling (LDB).

Wettelijk verplichte stappen

Volgens de Wet Poortwachter moeten uw bedrijf én u samenwerken om snel weer passend werk mogelijk te maken. Dat kan uw huidige werk zijn, maar ook vervangend werk. Om dat te bereiken, zijn er allerlei wettelijk verplichte stappen.

De eerstkomende stappen die u kunt verwachten:

  • 1e week: melden via RegiePoort
  • 4e week: melden via RegiePoort
  • 6e week: probleemanalyse maken
  • 7e week: melden via RegiePoort
  • 8e week: plan van aanpak maken

RegiePoort informeert u steeds over deze en volgende stappen die uw bedrijf samen met u moet zetten.