Over de Wet Poortwachter voor werkgevers

Meldt één van uw medewerkers zich ziek? Dan krijgt u als werkgever automatisch te maken met de Wet Poortwachter.

De Wet Poortwachter zegt:

 • Dat u in principe loon moet doorbetalen.
 • Dat u vanaf dag één samen met uw medewerker alles moet doen voor een snelle terugkeer naar passend werk.
 • Dat u hierdoor vanaf dag één verplicht bent om uw medewerker aangepast werk te bieden.

De wet en het arbeidscontract

Meldt uw medewerker zich ziek? Dan voldoet hij of zij nog niet automatisch aan de Wet Poortwachter. Ook houdt uw medewerker niet automatisch recht op loon. Er ligt immers een arbeidscontract. En daarin staat dat er werk wordt verricht in ruil voor loon. RegiePoort volgt de kerngedachte van de Wet Poortwachter: werkgever én medewerker doen samen alles om weer aan de slag te kunnen. Hierbij ligt de eerste stap bij de medewerker: deze moet in RegiePoort een verzoek indienen voor loondoorbetaling (LDB).

Uw financiële verplichtingen

Volgens de Wet Poortwachter moet u bij ziekte of een andere gezondheidsbeperking van uw medewerker tot 104 weken (twee jaar) loon doorbetalen. Dit kan nog met een jaar oplopen als u zich onvoldoende hebt ingezet voor re-integratie. Ook daarna houden uw kosten niet op. Want blijkt uw medewerker na twee (of drie) jaar arbeidsongeschikt? Dan moet u volgens de WIA (de wet inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid) nog maximaal 10 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering betalen. Kortom, zodra u “ja” zegt tegen een ziekmelding, zegt u impliciet “ja” tegen loonbetaling tot wel twaalf (of dertien) jaar.

Wettelijk verplichte stappen

De Wet Poortwachter is in 2002 ingevoerd om het aantal zieke werknemers terug te dringen. Hiertoe kent de wet de volgende verplichte stappen:

 • 6e week: probleemanalyse
 • 8e week: plan van aanpak
 • 42e week: UWV melding langdurig ziek
 • 52e week: 1e jaars beoordeling
 • 92e week: WIA aanvraag.

RegiePoort informeert en adviseert u steeds tijdig over alle wettelijk verplichte stappen die u samen met uw medewerker moet zetten.

Meldprotocol RegiePoort

Bovenop de verplichte stappen van de Wet Poortwachter kent RegiePoort het volgende meld- en monitoringprotocol voor uw werknemer:

Verplicht melden na:

 • 1e week
 • 4e week
 • 7e week
 • 10e week
 • Vervolgens om de 6 weken.

RegiePoort informeert en adviseert u continu over de uitkomsten van het meld- en monitoringsprotocol van uw zieke medewerker.