Doorbetaling bij ziekte waterdicht geregeld

RegiePoort is ontwikkeld vanuit de kerngedachte van de Wet Poortwachter. Namelijk: werkgever en werknemer doen samen alles om weer aan de slag te kunnen. Die gedachte vraagt om een actieve aanpak. Van u én van uw werknemer. En juist daarin onderscheidt RegiePoort zich. Anders dan traditionele verzuimsystemen vervangt RegiePoort de ziekmelding door een verzoek tot doorbetaling bij ziekte. Voor u als werkgever is dit van cruciaal belang.

Want u verklaart hiermee:

  • NIET dat u loonbetaling bij ziekte of een gebrek overeenkomt. Immers, op het moment van ziek melden heeft u niet vastgesteld dat uw werknemer ziek is volgens de wettelijke definitie.
  • WEL dat u in ruil voor salaris bij ziekte samen met uw werknemer actief gaat werken aan de verzuimaanpak en re-integratie. Precies zoals de Wet Poortwachter het u voorschrijft.

Daarom een verzoek tot doorbetaling bij ziekte

Ziek melden betekent niet automatisch dat de verzuimsituatie van uw werknemer voldoet aan de Wet Poortwachter. Dus is er ook niet automatisch recht op doorbetaling van loon bij ziekte. Er ligt immers een arbeidscontract. Dit contract betekent voor u als werkgever dat u de werknemer passend werk dient aan te bieden. En voor de werknemer betekent het dat deze werk verricht in ruil voor loon. RegiePoort legt daartoe de eerste stap bij uw werknemer. Dit door een verzoek tot doorbetaling bij ziekte in te dienen.

Belangrijk te weten over loon bij ziekte

Stel, uw werknemer meldt zich ziek. Maar is er wel echt sprake van ziekte of een ander gebrek volgens de Wet Poortwachter? Accepteert u de ziekmelding toch? Dan zegt de wet dat u tot 104 weken loon bij ziekte moet betalen. Daarna lopen uw kosten verder op. Blijkt uw medewerker na twee jaar arbeidsongeschikt? Dan bepaalt de WIA (Wet Inkomensverlies als gevolg van Arbeidsongeschiktheid) dat u nog maximaal tien jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet betalen. Met uw ‘ja’ tegen een ziekmelding geeft u feitelijk een blanco cheque mee voor twaalf jaar. Lees hier meer …