Loondoorbetaling bij ziekte | werknemer langdurig ziek | RegiePoort

Loondoorbetaling bij ziekte… hoeveel jaar draait u ervoor op als werkgever?

Kent u het verhaal van die werknemer die zich ziek meldde? Laten we zijn werkgever voor het gemak Sjaak noemen. Een toepasselijke naam. Dat vond Sjaak zelf ook… nadat hij twaalf jaar had doorbetaald voor zijn langdurig zieke werknemer.

 

Sjaak zegt ‘ja’. Maar waartegen eigenlijk?

Bent u werkgever? En vindt u het verhaal van Sjaak overdreven? Twaalf jaar lang loondoorbetaling, zo’n vaart zal het toch niet lopen. Leest u dan even verder. In mijn werk als arbeidsdeskundig adviseur maak ik dit soort jarenlang voortslepende gevallen van loonbetaling bij ziekte vaak mee. Te vaak. Maar laten we eerst even teruggaan naar het begin. Naar die bewuste ochtend waarop de werknemer zich ziek meldde. Laten we hem Piet noemen. Piet en Sjaak kunnen prima met elkaar. Dus zegt Sjaak tegen zijn zieke medewerker: “Piet jongen, ziek jij maar goed uit.” Ofwel: werkgever Sjaak accepteert de ziekmelding. Dat zou misschien ook doen als u hem was. Maar wát accepteert Sjaak nu eigenlijk?

 

Loondoorbetaling bij ziekte… wat is precies ‘ziek’?

Veel werkgevers zijn het zich onvoldoende bewust: vanaf dag één dat je een ziekmelding accepteert, verklaar je je akkoord met doorbetaling bij ziekte. Zo zit de Wet Verbetering Poortwachter in elkaar. ‘Blijf maar thuis. Ik accepteer dat ik je loon doorbetaal volgens de wet, op basis van een ziekte of gebrek.’ Maar is Piet wel ziek? Soms voel je als werkgever op je klompen aan dat er iets anders speelt. Een privéprobleem. Of een sluimerend arbeidsconflict vanwege een slecht functioneringsgesprek. En dat is iets heel anders dan ziekte of een gebrek. Een scheiding – om maar eens iets te noemen – staat niet in het medisch lexicon als een ziekte. Dus daar ligt als werkgever ook uw verantwoording niet. En als er toch al geen sprake is van ziekte, dan is er al helemaal geen sprake van loonbetaling bij ziekte. In de arbeidsdeskundige praktijk zie ik dat werkgevers op dit punt onvoldoende alert zijn. Onmiddellijk op het moment van de ziekmelding moet u als werkgever bepalen of die ziekmelding wel voldoet aan de eisen voor loondoorbetaling bij ziekte. Is er überhaupt wel ziekte? Die vraag legt de Wet Poortwachter bij u neer.

 

De ziekmelding als financiële booby trap?

Ik bespaar u een stuk proza over de Wet Poortwachter. Nou, heel even dan. De wet zegt dat u tot 104 weken, dus twee jaar, loon moet doorbetalen bij ziekte of een andere gezondheidsbeperking. Daarna lopen uw kosten verder op. Want blijkt uw medewerker na twee jaar arbeidsongeschikt? Dan komt de WIA om de hoek kijken. De Wet Inkomensverlies als gevolg van Arbeidsongeschiktheid. Die bepaalt dat u nog maximaal tien jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet betalen. Kassa. Met uw ‘ja’ tegen een ziekmelding geeft u feitelijk een blanco cheque mee voor twaalf jaar.

 

Langdurig ziek. En het begon zo mooi.

Het gebeurt vaker dan u denkt. Medewerkers die langdurig ziek thuis zitten zonder dat ze volgens de letter van de wet ziek zijn of een gebrek hebben. Tja, hoe gaat dat? Werkgever en werknemer staan op goede voet met elkaar. Sjaak – of een leidinggevende – denkt: ‘Piet loopt de kantjes er niet vanaf. Dus hij zal echt wel ziek zijn.’ Er is immers vertrouwen. Ik noem dat wel de emotionele bankrekening. Die begint al bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst. De werkgever zegt: ‘Ik zie het zitten in jou, ik ben bereid om jou loon te betalen.’ En de werknemer zegt: ‘Ik bied je mijn diensten aan, ik wil heel graag een goede relatie houden.’ Op dat moment is er een klik. Als werkgever stort je dan eigenlijk al een beginsaldo op de emotionele bankrekening. En je verstrekt er een pinpas bij. ‘Alsjeblieft. Voor ’t geval je niet kunt werken.’ Op zijn beurt stort de werknemer gedurende z’n dienstverband meer geld op de emotionele bankrekening. Waardoor hij welverdiend mag pinnen. Maar wat als een medewerkers kort na z’n dienstbetrekking weinig meer stort maar wél heel veel pint? In het begin, als de relatie nog goed is, denkt u als werkgever: Piet ligt er even uit maar dat komt goed. Toch loopt ’t soms anders. En heeft de ander een heel andere agenda. Als zo’n ziekmelding eenmaal ontspoort, ‘hangt’ u voor de langdurig zieke werknemer.

 

TIP:

Met ‘aanhouden’ voorkomt u loondoorbetaling

Vermoedt u dat er iets anders speelt dan ziekte? Of dan een lichamelijke beperking? Bijvoorbeeld privéproblemen of een slechtnieuwsgesprek. Zeg dan niet meteen: ik accepteer je ziekmelding. Maar zeg: ik kom er bij je op terug. Dit noemen wij de ziekmelding aanhouden. Ondertussen kunt u binnen 48 uur wat zaken uitzoeken. Bijvoorbeeld welke cao-regelingen er zijn, misschien valt uw werknemer daar wel onder. U kunt ook een bedrijfsarts inschakelen voor het beantwoorden van de vraag of er sprake is van ziekte of gebrek. Blijkt dat uw werknemer daadwerkelijk ziek is? Dan is er sprake van loondoorbetaling volgens de Wet Poortwachter vanaf de eerste ziektedag. De moraal van dit verhaal? Weet u de titel van deze blog nog? ‘Loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel jaar draait u ervoor op als werkgever?’ In elk geval hoeft ú niet de Sjaak te zijn.

 

Reageren? Graag zelfs!