Hét actieve verzuimsysteem

RegiePoort is een webbased verzuimsysteem dat werknemers actief betrekt bij hun eigen verzuimtraject. Deze nauwe betrokkenheid vertaalt zich in een effectieve verzuimaanpak. Vanaf dag één dat een werknemer zich ziek meldt, treedt een strikt meld- en monitoringprotocol in werking. Gedurende het verzuim herhaalt zich dit voortdurend. Zo blijven werkgever en werknemer steeds bij elkaar ‘in beeld’. Dé effectieve benadering om vanuit verzuim weer aan het werk te gaan.

Effectieve verzuimregistratie

RegiePoort is geen gewoon verzuimregistratie systeem. Het is een ‘re-integratie activerend’ verzuimsysteem. Een essentieel verschil. RegiePoort is ontwikkeld vanuit de kerngedachte van de Wet Poortwachter. Namelijk: werkgever en werknemer doen samen alles om het arbeidsverzuim aan te pakken. De verzuimsoftware vervangt daarom de ziekmelding door een verzoek tot loondoorbetaling. Tevens zorgt RegiePoort voor kennisoverdracht over de Wet Poortwachter aan werkgever én werknemer. Beide partijen beschikken hierdoor over dezelfde heldere en begrijpelijke informatie. Dit komt de re-integratie ten goede. Al met al biedt het verzuimregistratie systeem dé effectieve strategie om uw werknemer snel weer te re-integreren. Terug naar de eigen baan. Of naar ander passend werk.